06 20 9152 885
1.) Adatkezelési tájékoztatás célja:
Sobor Zsuzsanna EV – továbbiakban adatkezelő az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13.
számú cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
1.) Adatvédelmi Tisztviselő:
Sobor Zsuzsanna EV., adószáma: 66539861143, székhelye: 1114 Budapest,
Fadrusz u. 27., telephelye: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. fsz., Telefon:
06209152885
2.) Tárhely Szolgáltató:
Host-Art Trade Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.
hosting@hosting55.com
+36309961126
 
3.) A kezelt személyes adatok köre:
Név, telefonszám, mely adatokat 3. fél részére semmilyen körülmények
között nem továbbítunk.
4.) Intézkedéseink
  • Kijelöltük az Adatvédelmi Felelőst a Data Protection Officer (DPO)-t
  • Cégünk soha nem ad ki semmilyen adatot sem az ügyfélről, sem az ügyfél adatairól.
  • Az ügyfélnek mindig lehetősége van az adataival szabadonrendelkezni.
  • weboldalunk NEM alkalmaz cookie-kat a látogatás nyomon követésére.
  • Az illetéktelen hozzáférést antivírus és tűzfal szoftver védikártevő, e-mail és webhozzáférés-védelem funkciókkal.
  • Wi-fi hálózatunk nincs.
  • Nem használunk Direkt marketinget
  • Cégünknél nincs automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

5.) Az adatkezelés jogalapja

A magyar jogalkalmazók számára a legszembe tűnőbb változás az, hogy a rendelet az adatkezelő jogos érdekét is a jogalapok között nevesíti. Ennek a jogalapnak az alkalmazásakor fontos feladat lesz az érdekmérlegelési teszt elkészítése. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

5.1 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
5.2 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
5.3 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
5.4 az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
5.5 az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatáshoz való jog, az adatok helyesbítéséhez  való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga. A tájékoztatáshoz való jog

 
6.) Az adatkezelőknek kötelező lesz nyilvántartást vezetni az adatkezelési
tevékenységeiről, a magánszemélyek által részükre adott adatkezelési
hozzájárulásokról és a GDPR követelményeinek teljesítéséről. Késedelem
nélkül, de legfeljebb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül be kell
jelenteniük az adatvédelmi problémákat a felügyeleti hatóságnak: például
személyes adat jogellenes kezelését, elvesztését, az adatlopást.
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót
módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja
a módosított adatkezelési tájékoztatót.