Adatkezelési Tájékoztató

1.) Adatkezelési tájékoztatás célja:
Sobor Zsuzsanna EV – továbbiakban adatkezelő az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13.
számú cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
1.) Adatvédelmi Tisztviselő:
Sobor Zsuzsanna EV., adószáma: 66539861143, székhelye: 1114 Budapest,
Fadrusz u. 27., telephelye: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. fsz., Telefon:
06209152885
2.) Tárhely Szolgáltató:
Externet Zrt. Könyves Kálmán krt. 12-14.
3.) A kezelt személyes adatok köre:
Név, telefonszám, mely adatokat 3. fél részére semmilyen körülmények
között nem továbbítunk.
4.) Intézkedéseink
 • Kijelöltük az Adatvédelmi Felelőst a Data Protection Officer (DPO)-
 • t
 • Cégünk soha nem ad ki semmilyen adatot sem az ügyfélről, sem
 • az ügyfél adatairól.
 • Az ügyfélnek mindig lehetősége van az adataival szabadon
 • rendelkezni.
 • weboldalunk NEM alkalmaz cookie-kat a látogatás nyomon
 • követésére.
 • Az illetéktelen hozzáférést antivírus és tűzfal szoftver védi
 • kártevő, e-mail és webhozzáférés-védelem funkciókkal.
 • Wi-fi hálózatunk nincs.
 • Nem használunk Direkt marketinget
 • Cégünknél nincs automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

5.) Az adatkezelés jogalapja

A magyar jogalkalmazók számára a leg szembe tűnőbb változás az, hogy a

rendelet az adatkezelő jogos érdekét is a jogalapok között nevesíti. Ennek a

jogalapnak az alkalmazásakor fontos feladat lesz az érdekmérlegelési teszt

elkészítése.

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak

egyike teljesül:

5.1 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

5.2 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az

érintett az egyik fél

5.3 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

 • teljesítéséhez szükséges
 • 5.4 az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt
 • szükséges
 • 5.5 az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges
 • Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.
 • A tájékoztatáshoz való jog
6.) Az adatkezelőknek kötelező lesz nyilvántartást vezetni az adatkezelési
tevékenységeiről, a magánszemélyek által részükre adott adatkezelési
hozzájárulásokról és a GDPR követelményeinek teljesítéséről. Késedelem
nélkül, de legfeljebb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül be kell
jelenteniük az adatvédelmi problémákat a felügyeleti hatóságnak: például
személyes adat jogellenes kezelését, elvesztését, az adatlopást.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót
módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja
a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Oldal generálódásának ideje 0.012030839920044 másodperc.
IP.:202.112.071.008.